هاست اشتراکی ایران - سی پنل

پکیج عقیق

حجم یک گیگابایت

پهنای باند صد گیگابایت

پکیج فیروزه

حجم دو گیگابایت

پهنای باند دویست گیگابایت

پکیج زمرد

حجم سه گیگابایت

پهنای باند سیصد گیگابایت

پکیج الماس

حجم پنج گیگابایت

پهنای باند پانصد گیگابایت